K provedení tohoto výkonu je ideální zvolit plastického chirurga, který je speciálně školen na obličejový facelift.

Před operací je klientka pozvána na konzultaci s lékařem, kde do detailů s lékařem probere, jaké požadavky klientka má a jakou službu jí může lékař poskytnout, vzhledem k jejímu problému. S lékařem bude prokonzultován celkový zdravotní stav a případné alergie. Lékař se informuje na léky, které pravidelně klientka užívá, popřípadě se klientka s lékařem dohodnou na dočasném vysazení léků na ředění krve.

Dále lékař zjišťuje vaše chronická onemocnění, která by mohla zkomplikovat hojení, například těžká forma cukrovky. Také se klientky zeptá zda kouří, užívá alkohol a drogy. V neposlední řadě se informuje na předchozí operace, které klientka prodělala a jak na ně reagovala.

Před samotným výkonem proběhne tzv. předoperační vyšetření, kdy lékař hodnotí celkový zdravotní stav klientky a rizika operačního výkonu. Změří si klientčin obličej a vyfotografuje si jej. Také se vyšetří EKG a zajistí se vyšetření internistou.

Dále nechá lékař klientce zpracovat laboratorní vyšetření z odběrů krve a moči, upraví dávkování některých léků a doporučí klientce před výkonem nekouřit. Je to z toho důvodu, že během kouření dochází ke stažení cév a to by vedlo ke zvýšenému krvácení během operace.  

Je důležité, aby alespoň 3 týdny před operací u klientky neproběhlo žádné akutní respirační a zánětlivé onemocnění. K operaci musí nastoupit úplně zdravá. V úvahu nepřipadá ani rýma, či opar.

Žena by si alespoň 10 dní před zákrokem minilifting neměla barvit vlasy, aby se barva neuvolňovala během desinfekce do operačního pole.